Alles van De Baronie
Bekijk de agenda
< september 2018 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
35
 
 
 
 
 
1
2
36
3
4
5
6
7
8
9
37
10
11
12
13
14
15
16
38
17
18
19
20
21
22
23
39
24
25
26
27
28
29
30

Onderwijs Alphen, Chaam en Galder-Strijbeek

 Onderwijs    
 Alphen  Chaam  Galder-Strijbeek

Algemeen;

Binnen de gemeente Alphen-Chaam heeft iedere kern goede onderwijsvoorzieningen vanaf 2 jaar tot en met het basisonderwijs. De scholen staan centraal in de kernen, zodat deze goed bereikbaar zijn. In het dorp zijn vrijwilligers (vaders en moeders) behulpzaam bij het oversteken van de schoolkinderen, zodat zij dagelijks veilig van en naar school kunnen. De jonge kinderen worden gebracht door de ouders, grootouders of kinderopvang. Zijn ze oud genoeg, dan gaan ze met klasgenootjes te voet of met de fiets. Buiten schooltijd is er in de kernen ook voldoende buitenschoolse opvang. De gemeente Alphen-Chaam heeft geen middelbare scholen. Vanuit Alphen gaan de meeste kinderen naar Tilburg of Baarle-Nassau, vanuit Chaam naar Breda of Baarle-Nassau en vanuit Galder-Strijbeek naar Breda. De kernen hebben over het algemeen veilige fietspaden naar deze plaatsen en er zijn goede verbindingen met het openbaar vervoer.

Openbaar vervoer

Lijn 132 Breda centrum - Ulvenhout - Chaam - Ulicoten - Baarle Nassau - Alphen - Riel - Goirle - Tilburg centrum

Lijn 145 Breda centrum - Galder - Meersel Dreef

 

<<terug

 


De kern Alphen heeft de volgende voorzieningen op het gebied van onderwijs;


Peuterspeelzaak Ikke Alphen

Spelen, Ontmoeten en Ontwikkelen
De doelstelling van de Peuterspeelzaal is het bevorderen en instandhouden van een gelegenheid om peuters meer kansen te geven zich te ontplooien en tevens voor te bereiden op het basisonderwijs. Dit gebeurt door middel van het bevorderen van de ontwikkeling van jonge kinderen door hen in groepsverband samen te brengen onder deskundige begeleiding.


Signaleren en Ondersteunen
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan signalering en preventie van ontwikkelingsstoornissen, de integratie van kinderen uit bijzondere maatschappelijke categorieën, het stimuleren van ontwikkelingskansen voor kinderen met achterstanden op bijvoorbeeld taalontwikkeling en opvoedingsondersteuning richting de ouders van de peuters. De peuter zal vertrouwen moeten krijgen in de nieuwe situatie. Wij hopen dat jullie en je peuter een fijne tijd bij ons zullen hebben.


Om te spelen, ontwikkelen, ontmoeten, signaleren en te ondersteunen, werken wij uitsluitend met gediplomeerde leidsters.


Basisschool Willibrordus School

 

De naam Willibordusschool is in 1985 overgebleven na de fusie van de toenmalige kleuterschool De Kindertuin, de Norbertusschool en de Willibrordusschool. De fusie-school werd in 1988 gehuisvest in het (aangepaste) gebouw van de Norbertusschool en kreeg de naam Willibrordusschool. Op 23 oktober 2006 zijn we verhuisd naar een spiksplinternieuw en modern gebouw aan de Van Gaverenlaan.


KOBER buitenschoolse opvang Alphen

*buitenschoolse opvang het Landhuis/Kober kindercentra
Van Gaverenlaan 10a
5131 CT Alphen
06-30356019
www.kober.nl
serviceteam@kober.nl

*buitenschoolse opvang Droomtuin/Kober kindercentra
Vonderstraat 1
5133 AN Riel
06-12225301
www.kober.nl
serviceteam@kober.nl


Kinderdagverblijf 't Treintje

 

't Treintje is een kleinschalig particulier kinderdagverblijf voor opvang voor kindjes van 6 weken tot 4 jaar.

Kdv 't Treintje is gevestigd aan Raadhuisstraat 14 in Alphen.

Wij streven ernaar om uw kind de juiste aandacht te geven, een huiselijke sfeer te creëren en ze tevens iets te leren. De kinderen staan bij 't Treintje op nummer 1. De leidsters zullen de kinderen de juiste begeleiding geven in spel en ontwikkeling.

Hierbij maken wij gebruik van het VVE programma Uk&Puk. Verdere informatie over Uk&Puk is te vinden onder het wolkje pedagogisch beleidsplan.


Wij maken gebruik van een toegangssysteem. Iedere ingeschreven ouder ontvangt een badge waar hij/zij toegang mee krijgt tot het kinderdagverblijf.

                                                                      


Voor het voortgezet onderwijs gaan de kinderen uit Alphen naar middelbare scholen in de gemeentes Baarle-Nassau, Tilburg en eventueel Breda;

Middelbare scholen in Breda

Middelbare scholen in Tilburg

De La Salle Baarle-Nassau

 

<<terugDe kern Chaam heeft de volgende voorzieningen op het gebied van onderwijs;


Peuterschool Ikke

 

Vanaf 2 jaar is uw kind welkom op de peuterschool Ikke. De doelstelling van Peuterschool Ikke is de mogelijkheid te bieden om kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd met elkaar in contact te laten komen en de peuters zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden om zich te ontwikkelen op allerlei gebied.

De peuterspeelzaal dient een zodanige identiteit te hebben dat de peuter vertrouwen zal krijgen in de nieuwe situatie en een stukje geborgenheid en veiligheid ervaart. Hierbij is een open contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en leidsters van de peuterspeelzaal onontbeerlijk, omdat ouder(s)/verzorger(s) een stukje vorming van hun kind aan de speelzaalleiding toevertrouwen..."


Basisschool de Driesprong

 

De Driesprong is een Rooms-katholieke school. Dat betekent dat het onderwijs wordt geven vanuit een rooms-katholieke levensovertuiging, daarbij rekening houdend met het gegeven dat ook kinderen met een andere achtergrond onze school bezoeken. Er wordt lesgegeven in drie afdelingen (bouwen): de onderbouw (groepen 1 en 2), middenbouw (groepen 3 en 4) en de bovenbouw (groepen 5 tm 8). 


Basisschool het Beekdal

 

Het Beekdal is een open school

Het Beekdal staat open voor alle leerlingen die wij het onderwijs kunnen bieden dat zij nodig hebben.
Ouders, verzorgers, leerlingen en andere geïnteresseerden moeten zich welkom voelen.

Streven naar excellent en aantrekkelijk onderwijs

Wij bieden onderwijs van hoog niveau, waar mogelijk op maat.
- Teamonderwijs op maat
- Meervoudige intelligentie
- Aantrekkelijke en rijke leeromgeving

Breed onderwijs: kennis, (sociale) vaardigheden, samenwerken, creatieve ontwikkeling, zelfstandigheid etc.

Ruimte en aandacht voor elk kind

Je mag zijn wie je bent
Er is veel werk- en speelruimte in en om de school
Kleine groepen


KOBER buitenschoolse opvang Chaam


*buitenschoolse opvang Beektuin/Kober kindercentra
Bredaseweg 55a
4861TB Chaam
06-20353241
www.kober.nl
serviceteam@kober.nl

*buitenschoolse opvang Taxandriatuin/Kober kindercentra
Gilzeweg 12
4861 AT Chaam
06-11018384
www.kober.nl
serviceteam@kober.nl

*kinderdagverblijf Sprookjestuin/Kober kindercentra
Gilzeweg 6
4861 AT Chaam
0161-491129
www.kober.nl
serviceteam@kober.nl

 


Voor het voortgezet onderwijs gaan de kinderen uit Chaam naar middelbare scholen in de gemeentes Baarle-Nassau, Breda en eventueel Tilburg;

 

Middelbare scholen in Breda

Middelbare scholen in Tilburg

De La Salle Baarle-Nassau

Met openbaar vervoer of gezellig met de fiets

<<terug

 

 

 


 

De kern Galder-Strijbeek heeft de volgende voorzieningen op het gebied van onderwijs;


De Mattheus basisschool

Onze school is de enige school in de leefgemeenschap Galder-Strijbeek. Als 'dorpsschool' vervult zij naast het geven van onderwijs een duidelijke sociale functie. Zij ondersteunt een groot aantal activiteiten dat in het dorp plaatsvindt: Koninginnedag, Carnaval, St. Nicolaas, activiteiten van de werkgroep Jeugdbelangen, kerkelijke activiteiten enz.
De school bestaat sinds 1883. Het gebouw dateert uit 1927 en heeft in 1973 een flinke uitbreiding en renovatie ondergaan.
Sinds 1983 zittten de kleuters ook in de Mattheusschool. Hiervoor waren zij gehuisvest in een apart schoolgebouw t..w. De Kleuterhof.
Met de invoering van de basisschool in 1985 is de kleuterschool volledig geïntegreerd met de lagere school.

In 1990 heeft een renovatie van het 'oude' gedeelte plaatsgevonden. In maart 2008 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorstel om in Galder te komen tot de bouw van een educatief centrum.
Dit houdt in dat er een nieuwe 4-klassige school komt bij gemeenschapshuis de Leeuwerik. Dit betekent voor ons: een modern eigentijds schoolgebouw, goede parkeergelegenheid, dicht bij de sporthal, de sportvelden, de peuterspeelzaal, de bibliotheek en de buitenschoolse opvang. Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer alles gerealiseerd zal zijn. Wij hopen dat dit in het najaar van 2013 het geval zal zijn.

Het onderwijs op de Mattheusschool vindt hoofdzakelijk in gecombineerde groepen plaats. Elk jaar wordt opnieuw bekeken hoe de combi's worden. Dit gebeurt vaak op basis van het aantal leerlingen dat in de afzonderlijke groepen zit. Daarnaast is het steeds ons streven om de groepen in de onderbouw zo klein mogelijk te houden. Het onderwijs is gebaseerd op het jaargroepensysteem: de meeste tijd zijn de kinderen op hetzelfde moment met dezelfde leerstof bezig.  
   
  
Wel worden er in het dag- en weekprogramma steeds meer momenten ingebouwd waarop de kinderen meer zelfstandig en in eigen tempo bepaalde leerstof kunnen verwerken.KOBER buitenschoolse opvang Galder*buitenschoolse opvang Leeuwentuin/Kober kindercentra
Galderseweg 55
4855 AE Galder
06-1054790
www.kober.nl
serviceteam@kober.nlVoor het voortgezet onderwijs gaan de kinderen uit Galder-Strijbeek naar middelbare scholen in de gemeente Breda;

Middelbare scholen in Breda

<<terug